Hem

Hantverksgården startade sin verksamhet i Tyresö i slutet av 1960 talet Under 1990 talet tog Föreningen Hantverksgårdens Vänner - Vi som väver över verksamheten. Idag är vi ca 50 medlemmar och har 12 vävstolar  och en bandvävstol i drift. Vi vill gärna att flera kommer med i vävgänget. För de som är ovana och inte har provat på vävning och vävuppsättning finns det möjlighet att lära sig de olika momenten tillsammans med  erfarna vävare.


Vi har olika studiercirklar i samarbete med ABF för dem som vill lära sig mera.


Vi delta varje höst i kommunens aktivitet Kultur i höstmörker samt ordnar olika föreläsningar för alla som är intresserade om textila hantverk.


Medlemsavgift är  200 kr / år och de som väver betalar vävstolshyran 150 kr/ vecka och uppsättningsavgiften 50 kr / väv. 

Uppsättningsgruppen tar fram förslag på kommande väv efter önskemål från medlemmar.

Alla intresserade får skriva upp hur många meter de önskar att väva.


Den andra måndagen i varje månad kl 17-19 har vi öppet hus på Hantverksgården. Vi diskuterar om olika teman, om kommande väven, fikar och framför allt snackar och har roligt. Alla vävintresserade är välkomna. 


Varje onsdag har vi arbetsdag på Hantverksgården

kl 12 - 15. Då klipper vi ner färdiga väv, drar på nya, solvar, skedar osv.  Några av styrelsen finns då i vävstugan och kan svara på ev frågor. Lättast nås vi per mail.

Mail address:  styrelsen@visomvaver,se